Maak je cultuur levend met kernwaarden!

dinsdag 17 oktober, 2023

Het is aan te raden om met regelmaat je organisatie DNA te toetsen aan de huidige interne en externe werkelijk. Onder organisatie DNA versta ik de organisatie missie, visie en kernwaarden.

Missie

In de missie legt een organisatie vast:

 • Wie is jouw organisatie?
 • Wat doet je organisatie?
 • Wat wil je organisatie bereiken in de wereld?

Visie

De visie geeft de ambitie van de organisatie weer, of wel de stip op de horizon waar de organisatie naar toe wil bewegen. Hierin staat:

 • Welke klanten de organisatie wil aantrekken
 • Wat de groeiambitie is van de organisatie.

Kernwaarden

Dit zijn de 3 tot 5 belangrijkste waarden van de organisatie.

 • Deze waarden maken in één keer duidelijk waar de bedrijfscultuur voor staat
 • Met kernwaarden kan de organisatie de strategie (organisatie, marketing, arbeidsmarkt, en communicatie vastleggen.

Het proces om tot heldere kernwaarden te komen

Tijdens adviestrajecten bij vele Retail organisatie houd ik steeds globaal het volgende stappenplan vast:

 1. Start met intakegesprek om het verwachtingspatroon met de opdrachtgever vast te stellen. Het is belangrijk voor draagvlak, dat de CEO de opdrachtgever van dit traject is;
 2. Lees zo veel mogelijk strategische documenten (papier of digitaal) waarin het DNA van de organisatie in het verleden heeft vastgelegd. Met name de missie zal niet zo snel veranderen, misschien wel worden geherformuleerd naar “taal van onze tijd”.
 3. Ga binnen het MT met de CEO, Mt-lid strategie en Mt-lid HR in brainstormsessies, om de missie en visie en kernwaarden aan te schermpen in een levend document.
 4. Toets dit levend document bij de overige Mt-leden ter voorbereiding van de MT-strategie sessie. Heel de discussiepunten tussen de MT leden uit deze gesprekken, die tijdens de MT-strategie sessie besproken gaan worden.
 5. Houd de MT-strategie sessie. De uitkomsten vanuit deze sessie brengen het levend DNA-document naar een hoger niveau. Formuleer drie tot vijf heldere kernwaarden.
 6. Laat deze kernwaarden door het design- en communicatiebureau vertalen naar organisatie tools, denk hierbij aan:
 7. Een merkpaspoort met het merkverhaal, logo, pay off, tone of voice, beeldtaal-fotografie, spreekvorm, typografie.
 8. Standaard presentatie tools zoals Powerpointformats en Wordformats met lettertype en logogebruik.
 9. Train de organisatie tijdens cultuurdagen wat de aangescherpte cultuur en met name de kernwaarden voor hun eigen team en hun eigen functie betekent. Uiteindelijk moeten de kernwaarden immers door hen tot leven worden gebracht.
 10. Start iedere “stakeholders” sessie met een korte DNA-presentatie met nadruk op de kernwaarden, door de CEO of zijn/haar Mt-lid.

De kracht van de herhaling en eenvoud zijn de succesfactoren voor het inbedden van een uniforme sterke organisatiecultuur. Als het lukt om een ezelsbruggetje van de kernwaarden te maken, vergroot dit de toepassing hiervan. Binnen 4Growth gebruik ik het woord SIRE, dit staat voor: Samenwerken met plezier, Insights & data gedreven, Retail vakmanschap, Senior-adviseurs & onderzoekers.

Wil je meer weten over heldere kernwaarden voor jouw organisatie? Bel of mail mij even
m: 06 30467720, inge.oeseburg@4Growth.nl. www.4Growth.nl/bereikbaarLaat een reactie achter

drs. Inge Oeseburg SMP
adviseur en interim manager
06 30 46 77 20
info@4growth.nl

LinkedIn Twitter
opmaak: www.TiemeDekker.nl