FOK brengt nieuwe winkels op koers

woensdag 27 februari, 2019

Iedere Retail organisatie met fysieke winkels krijgt te maken met het uittesten van nieuwe formats, of het ombouwen van overgenomen winkels naar de eigen formule. Dit zijn nooit standaard processen met volledig voorspelbare marktprestaties. Zelfs niet bij de ombouw naar het eigen bestaande vertrouwde winkelformat. Gebruik daarom FOK (Format Ombouw Klantperceptie) om bij te sturen.

Vestigingsplaatsonderzoek vooraf

Vestigingsplaatsonderzoek geeft onder andere inzicht in de marktconcurrentie, het aandeel te verwachte primaire en overige klanten en de socio-demografische kenmerken van het marktgebied. Toch blijken de voorgaande elementen slechts gedeeltelijk de verklarende factor te zijn voor fluctuatie in omzetindexen van de nieuwe winkel ten opzichte van de oude situatie. Zicht krijgen op emoties van klanten opgebouwd in het verleden is belangrijk voor optimale sturing.

Relatieve klantperceptie voor sturing na ombouw

Met name het verschil in klantperceptie van de oude formule versus die van de nieuwe formule is naar mijn ervaring vaak gecorreleerd met de omzetontwikkeling van de nieuwe formule. 4Growth heeft daarom FOK (Format Ombouw Klantperceptie) ontwikkeld, om de relatieve klantperceptie in kaart te brengen. Het meest effectief is het om deze circa 6 weken na opening in te zetten. De openingscampagnes van de lokale vestiging(en) zijn dan afgerond en de klanten beginnen hun weg weer te vinden in de nieuwe winkel.

FOK levert de volgende belangrijkste sturingsinformatie:

  • Relatieve verschil in klantperceptie oude en nieuwe formule. En indien aanwezig of dit verschil wordt veroorzaakt door de prestatie van de nieuwe formule, de oude formule of beide;
  • Spontaan en geholpen oorzaken van verschillen in klantperceptie aspecten ingedeeld naar: winkelbeheer, kwaliteit-keuze assortiment, prijzen en acties;
  • Een groot deel van dit onderzoek heeft een kwantitatieve-kwalitatieve benadering. Zowel het WAT (de cijfers op klantperceptie aspecten) als het WAAROM (uitgeschreven klantargumentatie). We werken met veel open vragen en groeperen deze achteraf weer naar onderwerpen. Per vestiging ondervragen wij persoonlijk minimaal 100 klanten. Alle cijfers toetsen we op significantie. Een gerapporteerde verandering is bij ons dus altijd hard.

Waarom 4Growth?

4Growth heeft veel ervaring met Retail pilots en ombouwonderzoek en levert hoge kwaliteit persoonlijk veldwerk, analyses, rapportage en learnings vanuit een unieke kwantitatieve-kwalitatieve insteek. We zijn snel en flexibiel, na go voor de opdracht is de eindrapportage binnen een maand bij de klant binnen. Tevens vergt een FOK toegankelijke investering. 4Growth’s FOK is bij één vestiging waar we 100 klanten ondervragen op de winkelvloer al bereikbaar voor € 3.620,- (exclusief btw). De kosten zijn verder afhankelijk van het aantal te onderzoeken winkels per ronde en eventuele additionele vragen. Wil je meer weten of FOK iets is voor jouw organisatie vraag dan hier een persoonlijke offerte aan, ik neem spoedig contact met je op.

drs. Inge Oeseburg SMP, eigenaar 4Growth retail formule & onderzoekReacties plaatsen niet mogelijk

drs. Inge Oeseburg SMP
adviseur en interim manager
06 30 46 77 20
info@4growth.nl

LinkedIn Twitter
opmaak: www.TiemeDekker.nl